Jak přejmenovat složku v aplikaci Outlook 2013

Existuje mnoho různých způsobů, jak používat aplikaci Microsoft Outlook, ale pokud dostáváte mnoho e-mailů na konkrétní účet, možná jste nastavili některé další složky, do kterých přesunete určité typy e-mailů. Ať už se to provádí ručně nebo pomocí pravidla aplikace Outlook, tento typ organizace může usnadnit sledování vaší korespondence.

Vaše složky však nemusí být příliš popisné nebo, v horším případě, zavádějící. Jedním ze způsobů, jak tento problém napravit, je začít přejmenovat některé z těchto složek. Náš průvodce níže vám ukáže krátkou řadu kroků, které můžete použít ke změně názvu složky v aplikaci Outlook 2013.

Jak změnit název složky v aplikaci Outlook 2013

Kroky v tomto článku vám ukážou, jak změnit název složky v aplikaci Outlook 2013.

Krok 1: Spusťte aplikaci Outlook 2013.

Krok 2: Vyhledejte složku, pro kterou chcete změnit název, ve sloupci na levé straně okna.

Krok 3: Klepněte pravým tlačítkem myši na složku a potom klepněte na možnost Přejmenovat složku .

Krok 4: Zadejte nový název složky a poté stiskněte klávesu Enter na klávesnici.

Chcete, aby se aplikace Outlook spouštěla ​​v jiné složce, než je ta, kterou právě používá? Tento článek vám ukáže, jak toto nastavení upravit.

© Copyright 2021 | computer06.com