Jak změnit heslo směrovače v zařízení Netgear N600

Poslední aktualizace: 14. prosince 2016

Když přijmete a zpočátku nastavíte router Netgear N600, obsahuje výchozí uživatelské jméno a heslo, které můžete použít pro přístup k routeru. Tato pověření můžete použít pro přístup k administračnímu panelu routeru z jakéhokoli webového prohlížeče v libovolném počítači, který je připojen k síti. Pokud pracujete se sítí, kde se k routeru připojuje mnoho lidí, jedná se o potenciální problém, protože výchozí uživatelské jméno a heslo pro Netgear N600 jsou vždy administrátor a heslo vždy. Můžete se rozhodnout, že chcete změnit heslo routeru, aby bylo bezpečnější, ale způsob provedení této změny není zřejmý. Naštěstí je možné se naučit, jak změnit heslo routeru na vašem zařízení Netgear N600, což znamená, že pouze jednotlivci, kterým jste změnili heslo, budou moci změnit nastavení routeru.

Změna hesla routeru pro zařízení Netgear N600

V tomto bodě je důležité si uvědomit, že heslo pro router a heslo pro vaši bezdrátovou síť jsou dvě samostatné věci. Heslo bezdrátové sítě používáte vždy, když se pokoušíte připojit nové zařízení k síti, ale pokud potřebujete změnit nastavení routeru, používáte heslo routeru. Tato hesla byste také měli nastavit jako dvě různé hodnoty, protože někdo, kdo se bezdrátově připojil k vaší síti, již bude znát bezdrátové heslo, takže by to mohla být jedna z prvních možností, které vyzkoušejí.

Krok 1: Otevřete webový prohlížeč v počítači, který je připojen k vaší síti. Může to být jakýkoli webový prohlížeč a může to být jakýkoli počítač, který je připojen k zařízení Netgear N600, ať už je to kabelové nebo bezdrátové. Tuto změnu můžete dokonce provést na mobilním zařízení, jako je telefon nebo tablet.

Krok 2: Do adresního řádku v horní části okna zadejte 192.168.1.1 a poté na klávesnici stiskněte klávesu Enter .

Krok 3: Do příslušných polí zadejte aktuální uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko Přihlásit se . Tato přesná obrazovka bude vypadat trochu jinak v závislosti na tom, který prohlížeč používáte. Například v tomto obrázku používám Google Chrome. Tyto informace nejsou stejné jako vaše heslo Wi-Fi. Pro router existuje samostatné heslo.

Krok 4: Klikněte na šedě šedou kartu Upřesnit v horní části okna.

Krok 5: V levé části okna klikněte na Administrace a poté na možnost Nastavit heslo .

Krok 6: Zadejte staré heslo do pole Staré heslo a potom zadejte požadované nové heslo do polí Nastavit heslo a Opakovat nové heslo . Nové heslo nastavíte kliknutím na tlačítko Použít .

Nezapomeňte si toto nové heslo zapamatovat, protože jej budete potřebovat, pokud chcete v routeru provést jakékoli budoucí změny. Navíc, protože heslo již není výchozím nastavením, nebudete mít žádné prostředky pro hledání aktuálního hesla, což bude znamenat, že budete muset fyzicky resetovat router, abyste k němu získali opět přístup.

Shrnutí - Jak nastavit nové heslo pro router Netgear N600

  1. Přejděte na přihlašovací stránku routeru na adrese 192.168.1.1
  2. Zadejte aktuální uživatelské jméno a heslo pro router.
  3. Klepněte na kartu Upřesnit .
  4. Klikněte na Administrace a poté na Nastavit heslo .
  5. Zadejte staré heslo do pole Staré heslo .
  6. Zadejte nové heslo do pole Nastavit heslo, opakujte jej v poli Opakovat nové heslo a poté klikněte na tlačítko Použít .

Další poznámky

  • S heslem routeru pro zařízení Netgear N600 buďte velmi opatrní. Nesdílejte to s nikým, koho neznáte nebo kterým nevěříte.
  • Výchozí uživatelské jméno pro Netgear N600 je admin
  • Výchozí heslo pro Netgear N600 je heslo
  • Heslo Wi-Fi pro vaši síť můžete změnit kliknutím na Bezdrátové připojení na levé straně domovské stránky routeru a poté zadáním hesla do pole Přístupové heslo

© Copyright 2024 | computer06.com